WWOOF

Growing an organic global brand

WWOOF – World Wide Opportunities on Organic Farms – är ett globalt nätverk av ekologiska gårdar som utbyter kunskap och arbete i syfte att växa och sprida kunskap om en hållbar livsstil; ”Living, learning & sharing organic lifestyles”. Det har gått 50 år sedan de startade och finns nu representerade i 130 länder med hundratusentals besökare varje år. Vi hjälpte WWOOF med att ta fram en anpassningsbar visuell identitet med enkla och återanvändbara byggstenar som enkelt kan anpassas efter kunskapsnivå och alla länders format och riktlinjer. Med profilen skapade vi lösningar som följer organisationens själ och hållbara tänk, t ex ett informationsbrev som viks till en papperskruka och innehåller fröer från de lokala gårdarna, så att mottagaren kan uppleva verksamheten före resan är bokad.

Team: Varumärkesstrategi & Konceptutveckling: David Riting + Kim Westerlund / Art Direction: David Riting / Grafisk Design & Originalframställning: Kim Westerlund
Back To Top

Vi är en kreativt driven konceptbyrå som omsätter strategi till positiv förändring. Ett varumärke mår bäst när det funnit sitt “sanna jag” – Med vårt peppande engagemang ser vi till att tillsammans bygga ditt varumärke och kommunicera ett mer unikt värde.

Du hittar oss här:
Do the right thing follow us: